Do’a Pisah Kenal

Do’a Pisah Kenal 1

Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillah, wabihi nastaina alaa umuridunya….
Ya Allah ya rabbil arsyil Majiid
Segala kemuliaan adalah milikMu, Kekuasaan, dan kebesaranMu meliputi sekalian alam, Engkau raja segala raja, engkau yang maha kekal dalam kefanaan, puji syukur kami hanya untuk setitik rahmat dan ridhamu….
Ya Allah ya jabbaar, Anta Rabbi
Kehendakmu tak dapat kami Ingkari, karena engkau kuasa atas segala sesuatu, di hari yang penuh rahmatMu ini kembali ungkapan harap dan Munajah pengakuan kami sampaikan, karena kami sadar bahwa kami naïf, tak berdaya upaya selain dengan pertolonganMu Ya Allah.. Berkahi dan Rahmati acara …………………………………………………. yang kami laksanakan ini, semoga padanya terdapat Hikmah besar yang menjadi kebaikan.

Ya Allah Ya Raafi’
Engkau yang maha Meninggikan derajad orang-orang yang berilmu, dan mencampakkan orang-orang tidak berakhlak baik, Ya Allah Kami adalah saksi dan juga pelaku kebaikan dan keburukan, kami adalah hamba Mu yang engkau lengkapi dengan nafsu kekurangan tak pernah merasa cukup, dan kami adalah hambaMu yang dapat memberi manfaat namun juga pembawa Mudharat..kealfaan senantiasa kami lakukan, kesewenangan, keserakahan, kemunafikan atas ajaranMu tak dapat kami hapuskan, lindungi kami ya Allah dari segala kekurangan dan perbuatan sia-sia yang tidak Engkau sukai.

Ya Allah Ya Qahhar…
Kehendakmu nyata, Kuasamu atas segala sesuatu, Hari ini kami melepas dan menyambut dua org hambaMu yang engkau beri kemuliaan sekaligus ujian dengan amanah berat, menjadi khalifah bagi penyelenggaraan nutfah rahmah, hanya dengan pertolongan dan petunjukmu mereka mampu melaksanakan tugas mulia ini, beri mereka rahmat kelapangan fikir dalam memutuskan segala hal yang bermanfaat, beri mereka ni’mat kesehatan jasmani dan rohani dalam menyusun dan melaksanakan karya-karya terbaik, Ilhami kebijakan-kebijakan yang mereka buat dengan nur HaqMu, beri kekuatan iman agar amanah ini tidak menjadi cobaan berat dan tidak menyimpang dari kehendakMu serta cita-cita pengelolaan alam yang berkesinambungan. Engkau Tuhan Kami yang tidak akan memberikan cobaan berat diluar batas kemampuan kami..

Ya Allah Ya Gahfurrurrahiim
Kami berlindung dari azabmu didunia dan di akherat, Ampuni dosa Kami, dosa para orang tua kami, dosa para pemimpin kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang pernah menolong kami dalam kesulitan… Jadikan kami semua orang-orang selalu mendapat Hidayah dariMu

Ya Rabbana Taqabbal doa..
Engkau Tuhan kami terimalah permohonan kami

 

 

Doa pisah kenal 2

Alhamdulillahirobil alamin,
Yaa robbana lakalhamdu
walakal Mulqu
walakal Syukru
Kamaa yanbaghi lijalaaliwajhika
wa adziimi sulthoonik.
Allahumma sholli wasalim alaa
abdika warosuulika muhammadin.
Wa alaa aalihi
wa ashaabihi ajma’iin.

Ya Allah Ya Tuhan Kami, yang mengatur alam semesta ini
Tiada kata yang patut kami haturkan melainkan
Sanjungan tertinggi bagi-Mu,
Karena hanya atas kuasa dan ijin-Mu lah
Pada hari  hari ini kami bisa berkumpul
Dalam acara rangka pisah kenal ……………………………………

Ya Allah ya Tuhan kami, kami yang hadir di tempat ini
memohon Ridho dan kasih sayangmu
atas pergantian kepemimpinan ini.
Mudahkanlah segala urusan kami.
Jauhkanlah kami dari permasalahan
yang kami tidak mampu menanganinya.

Allahumma Yaa Aziizu Yaa Ghoffar …

Duhai Dzat yang Maha Mulia dan maha Pengampun…
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami.
Dosa Ayah dan Bunda kami,
dosa guru-guru kami,
dosa para pemimpin kami
dosa para pendahulu kami,
dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami,
dosa saudara-saudara kami muslimin,
muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada.

Robbana dholamna anfusana waillam taghfirlana
Wa Tarhamnaa Lanakunanna munal khosiriin
Robbana atinaa fidunya hasanah
wafil akhiroti hasanah,
waqinaa adzabannar.

Washolallahu ala Muhammadin Wa alaa alihi wa ash haabihi ajmaiin
Alhamdulillah

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s